En nog een WordPress site

Privacyverklaring

Deze projectwebsite is eigendom van de Gemeente Leeuwarden. U kunt in de privacyverklaring van de Gemeente Leeuwarden lezen hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens.
Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben opgeslagen? U kunt hiervoor een verzoek indienen via onze inzage pagina.