En nog een WordPress site

VERKEER en MOBILITEIT

Hoe jij je ook verplaatst in Middelsee, de bereikbaarheid van de wijk is perfect en de reisafstanden zijn kort. Van tevoren hebben we nagedacht over het vervoer in de wijk. De auto is van harte welkom, maar de infrastructuur van de wijk is beter ingericht op fietsers en wandelaars.

Voorrang aan fietsers en wandelaars in Middelsee

Middelsee wordt straks een wijk die vanuit alle windstreken en met alle soorten vervoer uitstekend bereikbaar is. Maar ook een wijk waarin de auto niet het dominante vervoermiddel wordt. De maatschappelijke opvattingen over mobiliteit veranderen. In Middelsee Fietsers en wandelaars krijgen dan ook voorrang op het autoverkeer en profiteren optimaal van het fijnmazige fiets- en wandelnetwerk dat we aanleggen.

Snel op de plek van bestemming

Om te stimuleren dat jij je snel kunt verplaatsen in Middelsee, houden we de afstanden tussen de verschillende locaties in de wijk zo klein mogelijk. Dit doen we onder andere door de aanleg van bruggen over de watergangen en een aantrekkelijk wandelnetwerk.

Openbaar vervoer

Middelsee wordt een duurzame wijk. Ook op het gebied van mobiliteit. We willen het gebruik van de auto terugdringen door goede en duurzame alternatieven te ontwikkelen en aan te bieden. Bijvoorbeeld door de aanleg van goede fiets- en wandelpaden, maar ook door een goede infrastructuur voor het openbaar vervoer. In het plan voor Middelsee willen we bushaltes aanleggen die zich op loopafstand van je woning bevinden. Op termijn zal de bus ook een verbinding maken met het toekomstige NS station Werpsterhoeke.

Overijsselselaan 

Wanneer je straks met de auto vanaf de A31, A32, N31 of vanuit het centrum van Leeuwarden richting Middelsee rijdt, kun je letterlijk niet om de Overijsselselaan heen. Dit is de centrale ontsluitingsweg voor De Zuidlanden (aan de oostkant) en Middelsee (aan de westkant). Vanaf hier heb je ook een directe aansluiting op de snelwegen naar Zwolle, Groningen en de Randstad. Via de Overijsselselaan zal straks 2/3e van alle woonlocaties in Middelsee bereikbaar zijn. Om dit te realiseren, zal er een ringweg worden aangesloten bij de kruispunten met Goutum en Goutum-Sûd.

Middelsee beperkt toegankelijk voor vrachtverkeer

In Middelsee geldt een maximale snelheid van 30 km/uur, met uitzondering van de ringweg (Redbadwei), waar je 50 km/uur mag. Overigens is niet alles in Middelsee voor gemotoriseerd verkeer toegankelijk. Zo krijgt de waterstad een hoge bebouwingsdichtheid met smalle toegangswegen. De aanwezigheid van vrachtverkeer past hier niet bij. Met uitzondering van bakwagens is het centrumgebied van Middelsee niet toegankelijk voor vrachtwagens.

Schrijf je in en ontvang als eerste het laatste nieuws.

Een ontwikkeling van: