En nog een WordPress site

HET PLAN MIDDELSEE

Hoewel jij grotendeels zelf bepaalt hoe jij in Middelsee wilt wonen, hebben wij ook al nagedacht hoe het gebied er straks in grote lijnen uit komt te zien. In het ontwerp dat we hiervoor hebben gemaakt, gaan we uit van een stedelijke structuur in het centrum van de wijk, een havengebied bij het Van Harinxmakanaal en een wat vrijer en diverser karakter langs de randen van het gebied. Om het makkelijker te maken, hebben we Middelsee voorlopig even opgedeeld in 2 deelgebieden: Waterstad en Havenstad.

Waterstad 

Centraal in Middelsee ligt Waterstad. Bij Waterstad moet je denken aan stedelijke woonblokken aan een stadsgracht met kades, pleinen, spannende doorkijkjes en een bomenrijke singel. Bij het ontwerpen van Waterstad hebben we ons laten inspireren door het straatbeeld in de Friese steden en de elementen die daar voor een aangename leefomgeving zorgen.

De intensieve bebouwing en het stedelijke karakter van Waterstad zie je niet alleen terug in appartementen, maar ook in de vernieuwende manier waarop we grondgebonden woningen vorm willen geven. Hierbij willen we de aanwezige ruimte in Waterstad zo slim mogelijk benutten en jou in Waterstad de mogelijkheid bieden om al je woonwensen waar te maken.

Ruimte om te wonen en te werken

Waterstad wordt in de eerste plaats een woonomgeving. Tegelijkertijd is hier ook ruimte om te werken en komen er op beperkte schaal winkels en kleinschalige horeca. Passend bij dichtbebouwde woonomgeving. Waterstad wordt een toffe plek die bij verschillende typen mensen in de smaak zal vallen. Door het open karakter van Waterstad maak je hier makkelijk contact met je buurtgenoten. Andere pluspunten zijn dat er ook enige ruimte is voor openbaar groen, fietsers en wandelaars.

Havenstad 

Havenstad, in het noordelijk deel van Middelsee, gaat er heel anders uitzien dan Waterstad. Het is de bedoeling dat hier een centrale haven komt die vanaf het Van Harinxmakanaal en voor de ‘staande mast route’ toegankelijk is voor (plezier)vaart. Heb je zelf een boot of overweeg je er een te kopen? Dan zit je in Havenstad goed.

Pakhuizen, casco’s en loodsen

De haven zal in dit deel van Middelsee prominent aanwezig zijn. Bij de woningen die hier straks gebouwd gaan worden, moet je denken aan gebouwen die aansluiten bij het licht industriële karakter van Havenstad: moderne pakhuizen, casco’s en loodsen. In Havenstad gaan wonen en werken hand in hand. Rond de havenmond komen enkele winkels en horeca-gelegenheden, maar ook culturele activiteiten. Havenstad wordt een deelgebied met een stoere en eigentijds industriële uitstraling. Hier heb je heel veel vrijheid om te wonen, te leven en te ontspannen.

Schrijf je in en ontvang als eerste het laatste nieuws.

Een ontwikkeling van: