En nog een WordPress site

GROEN en BLAUW

Bij Friesland denk je al gauw aan water en weilanden. In Middelsee zal dat niet anders zijn. De nieuwbouwwijk wordt een perfecte afspiegeling van de provincie en vertegenwoordigt het beste van twee werelden. Aan de ene kant een knipoog naar de Friese steden, aan de andere kant een flirt met het weidse en waterrijke landschap.

Groen in Middelsee

Middelsee wordt een groene en waterrijke nieuwbouwwijk. De meeste groenstroken vind je in de overgangszone tussen Havenstad en Waterstad. Omdat in dit gebied hoogspanningsmasten staan, mogen we hier niet bouwen. Al in fase 1 beginnen we met de ontwikkeling van deze groenzone, waarbij we het gebied op een zo natuurlijk mogelijke wijze vorm gaan geven. Zo ontstaat er een aantrekkelijk groengebied dat een natuurlijk contrast vormt met de stedelijke bebouwing in Havenstad en Waterstad.

Sporten in Middelsee

Naast het groengebied wordt een sportterrein aangelegd, waar in eerste instantie een voetbalclub gebruik van gaat maken. Het parkachtige karakter van dit openbare terrein nodigt ook andere sporters uit. Denk hierbij aan hardlopen, bootcamp training of buitenfitness.

Groene singel

Aan de westelijke rand van Waterstad zullen de singel en de gracht een groene functie krijgen. Zo wordt de singel ingericht met een brede grasberm met natuurlijke oevers, waarlangs bomen staan. De singel wordt een echte eyecatcher van Waterstad. Dat beeld willen we verder versterken met een  parkachtige structuur, waardoor de singel ook een sportieve en recreatieve functie krijgt.

Water

Overal in Middelsee is de aanwezigheid van water merkbaar. Niet zo gek, want Friesland is van oudsher verbonden met water en in Middelsee woon je in de onmiddellijke nabijheid van waterwegen als De Swette en het Van Harinxmakanaal.

Doorgaande verbindingen naar Friese waterwegen

Waterliefhebbers en (zeil)bootbezitters zitten goed in Middelsee. Zo heb je in Havenstad, via het Van Harinxmakanaal een directe verbinding met de Friese meren en de Waddenzee. De ‘staande mast route’ is een vaarweg waar je met je zeilboot kunt varen. De bruggen op deze route hebben voldoende hoogte of kunnen open, terwijl het water diep genoeg is. Via het Van Harinxmakanaal wordt ook een aansluiting gemaakt op De Swette.

Aan de zuidkant van Middelsee heb je via It Alddjip een rechtstreekse aansluiting op de sloepenroute van Grou naar Leeuwarden, een fraaie recreatieve verbinding tussen de stad en de Friese meren.

Nieuw water

Naast de bestaande waterstructuren worden in Middelsee ook nieuwe waterwegen aangelegd. Overal in Middelsee vinden grachten en singels hun weg door de wijk. Midden in Havenstad wordt een haventje aangelegd dat de potentie heeft om uit te groeien tot het bruisend hart van Middelsee. Een échte ontmoetingsplek waar je met vrienden of buren afspreekt voor een lunch of een kop koffie, maar ook een plek die een sterke aantrekkingskracht heeft op passanten. Kortom: een échte aanwinst voor de wijk.

Schrijf je in en ontvang als eerste het laatste nieuws.

Een ontwikkeling van: